Slovensky
  • - pre majiteľov a manažérov malých a stredných firiem
  • - pre začínajúcich podnikateľov
  • - pre rodinné firmy, sociálne podniky atď.

Riadite svoju firmu strategicky?

Otestujte sa

Ohodnoťte sa v online teste, či je vaša firma strategicky riadená.

Porovnajte sa s ostatnými

Porovnajte svoje výsledky s tým, ako k strategickému riadeniu pristupujú podobné malé a stredné firmy v Českej republike, Švédsku, na Slovensku a vo Fínsku.

Naučte sa stanoviť stratégiu

V praktických e-learningových lekciách sa naučte:

  • rozpracovať svoje podnikateľské zámery do celistvých stratégií,
  • riadiť implementáciu vašej stratégie, zmysluplne a bez zbytočnej byrokracie.