Svenska
  • - för ägare och chefer av små och medelstora företag
  • - för nystartade egenföretagare
  • - för familjföretag, sociala företag etc.

Styr du ditt företag strategiskt?

Testa dig själv

Sätt betyg i online-test om ditt företaget styrs strategiskt.

Jämför med andra

Jämför resultat med liknande små och medelstora företag i Tjeckien, Sverige, Slovakien och Finland.

Lär dig sätta upp en strategi

I praktiska online-kurs får du kunskap om:

  • utveckla sina affärsplaner i en helhet,
  • hantera implementation av din strategi meningsfullt och utan onödig byråkrati.