Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Vítejte v e-learningovém portálu

Vyplňte prosím následující test, neměl zabrat více než 10 minut. V každé otázce najdete tvrzení, které ohodnoťte na škále 1 – 5, zda pro vaši firmu platí, nebo ne. 1 (rozhodně ANO) znamená, že tvrzení pro vaši firmu rozhodně platí, 5 (rozhodně NE), že dané tvrzení pro vaši firmu rozhodně neplatí.

Po vyplnění testu a odeslání získáte vyhodnocení, do jaké míry je možné považovat vaši firmu za strategicky řízenou. Výsledky vašeho testu budete také moci porovnat se souhrnnými daty o stavu strategického řízení v malých nebo středních firmách v České republice, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku.


Část testu A – Má vaše firma dobře formulovanou strategii?

1. Pro náš podnik máme stanoveny cíle, které chceme dosáhnout - například konkrétní výše obratu, zisku apod. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
2. Cíle jako plánovaný zisk, obrat apod. máme stanoveny na dva a více let dopředu. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
3. Vlastníci našeho podniku se obvykle shodnou na tom, co by měl podnik dělat v budoucnosti, a jeho budoucí směrování a aktivity jsou tedy jasně dány. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
4. Většina našich manažerů považuje naše budoucí plány za realistické a dosažitelné. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
5. Aktivně rozvíjíme jeden či více aspektů našeho podnikání, které nás odlišují a zvýhodňují oproti konkurenci (konkurenční výhodu). < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
6. Snažíme se o inovace v následujících oblastech: < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
 • a) Zavádíme nové generace produktů či rozšiřujeme nabídku
 • b) Vstupujeme do nových technologických oblastí
 • c) Vstupujeme na nové trhy
 • d) Zvyšujeme kvalitu současných produktů
 • e) Zvyšujeme flexibilitu procesů
 • f) Snižujeme výrobní náklady
7. Co se týče vlastnické struktury a majitelů našeho podniku: < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
 • a) Je vlastněna jedním nebo více větších vlastníků, tedy naše vlastnická struktura není roztříštěná
 • b) Vlastníci jsou dlouhodobí a stabilní, tj. nedochází k jejich častým změnám
 • c) Vlastníci upřednostňují dlouhodobou perspektivu firmy před okamžitými zisky
 • d) Vlastníci mají pevné morální hodnoty
8. Jednotlivé činnosti (marketing, prodej, výroba, nákup apod.) jednoznačně přispívají k dosažení hlavních podnikových cílů. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
9. Hodnoty, zásady a postoje, které jsou pro náš podnik typické, přispívají k dosažení hlavních podnikových cílů. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
10. Struktura našeho podniku je vhodná pro dosažení našich podnikových cílů. < Rozhodně ANO     Rozhodně NE >
Část
1/5