Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Proč řídit malou firmu strategicky?

Protože firmy s jasnou strategií:

  • Mají rozmyšleno, co a jak chtějí v delším časovém horizontu dělat, jejich záměr je promyšlenější, realističtější, postavený na jasně vymezené a systematicky budované konkurenční výhodě.

  • Méně inklinují k rozmělnění sil, dokáží si vybírat a zaměřit se na vybrané oblasti. Díky tomu jsou schopny vytvářet lepší hodnotu pro zákazníka.

  • Mají přehled o tom, co se děje mimo ně, vnímají lépe vývoj a trendy ve svém oboru, znají lépe své zákazníky, konkurenty i své vlastní možnosti a limity.

  • Svoji strategii rychleji a flexibilněji přizpůsobují změnám, lépe se jim daří vyhledávat nebo vytvářet nové možnosti pro rozvoj a inovace.

  • Jsou vnitřně efektivnější, neplýtvají. Strategie jim pomáhá udržovat vnitřní řád.

  • Pravidelně pracují s informacemi o svém výkonu, problémy řeší proaktivněji a rychleji reagují.

 

Proto mají lepší výkon, finanční výsledky a rychleji rostou.

Staňte se také strategicky řízenou firmou!

Čtvrtek 26. únor 2015

Malé a střední firmy začínají systematickému strategickému řízení věnovat pozornost, zároveň ale stále mají v řadě aspektů prostor k efektivnějšímu způsobu řízení.

Detail článku
Úterý 17. únor 2015

Přinášíme kreslený humor Mgr. Miroslava Pavlíka.

Detail článku
Pátek 13. únor 2015

Podívejte se na videozáznamy z konference, která se konala v Brně na Mendelově univerzitě 29. ledna 2015.

Detail článku