Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

O portálu

Nový portál na podporu strategického řízení v malých a středních firmách!

 • Unikátní portál pro majitele a manažery malých a středních firem, začínající podnikatele, rodinné firmy a sociální podniky, vytvořený za podpory švédského know-how, nabízí možnost:

 • OTESTOVAT SE, zda řídíte vaši firmu strategicky,

 • POROVNAT SE s průměrnými výsledky z více než 950 vybraných malých a středních firem z ČR, Slovenska, Švédska a Finska,

 • v praktických online lekcích SE NAUČIT, jak pro vaši firmu stanovit strategii a začít ji řídit strategicky.

 • bezplatný přístup, jen na základě jednoduché registrace

 • od ledna 2015 na www.strategy4smes.cz

 • ve čtyřech jazycích – česky, švédsky, slovensky a anglicky

 

Co na portálu najdete?

Krok 1 - Online test na zhodnocení stavu strategického řízení ve vaší firmě

 • Krátký, přibližně 10minutový test, kterým získáte základní zhodnocení toho, jak dobře je vaše firma strategicky řízena. Test se zaměřuje na způsob řízení vaší firmy, ne na hodnocení vašich podnikatelských záměrů. Nehrozí v něm tedy únik citlivých strategických informací.

Krok 2 - Porovnání bodového hodnocení vašeho testu s výsledky z více než 950 vybraných malých a středních firem z ČR, Slovenska, Švédska a Finska

 • Výsledky vašeho testu můžete v dalším kroku porovnat s průměrnými hodnotami, které u jednotlivých otázek získaly podobné malé a střední firmy v České republice, na Slovensku, ve Finsku a ve Švédsku. Zjistíte tak, v čem si ve strategickém řízení vede vaše společnost lépe nebo hůře než jiné firmy. Data, se kterými se budete srovnávat, sesbírala agentura STEM/MARK na reprezentativních vzorcích – poskytují proto o strategickém řízení v malých a středních firmách kvalitní srovnání.

Krok 3 - Online lekce, ve kterých se můžete naučit vaši firmu strategicky řídit

 • Nejdůležitější částí platformy jsou online výukové lekce, které vám na základě praktické metodologie poskytnou návod jak postupovat při stanovení strategie vaší firmy a jejím zavedení do praxe. Pokud již vaše firma strategii má, najdete v lekcích inspiraci pro dalších rozvoj strategického řízení vaší firmy. Metodologie, na které naše výuka strategického řízení staví, reflektuje náročnou realitu při řízení malých a středních firem – nedostatek času, přetížení operativou nebo potřebu ve firmě udržovat vysokou míru flexibility. Unikátní je také zaměření lekcí na strategické řízení rodinných firem a mezigeneračního předání – strategicky nejrizikovějšího období, které až 75 % rodinných firem nezvládne a zaniká.

 

Portál pro vás připravili:

 Doc. Ing. Pavel Žufan, PhD.

Od roku 1994 působí na Ústavu managementu Provozněekonomické fakulty Mendelovy univerzity. V roce 2003 byl na této škole habilitován docentem v oboru Odvětvová ekonomika a management. V letech 2003–2009 působil jako vedoucí Ústavu managementu, 2006–2014 také jako proděkan fakulty. Je členem Strategic Management Society, Academy of Management a členem výkonného výboru Světové asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (WACRA).

 

Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA

Alena Hanzelková 14 let působí na pomezí akademické a firemní sféry, zaměřuje se na strategický management malých, středních a rodinných firem, a strategický marketing. V letech 2004–2013 pracovala na BIBS – vysoké škole, se zodpovědností za řízení britských VŠ programů a PR. Absolvovala University of Jyväskylä, Finsko (PhD), Ekonomicko-správní fakultu MU v Brně (Ing.) a Nottingham Trent University na BIBS – vysoké škole (MBA).

 

Ing. Tomáš Pyšný, PhD.

Tomáš Pyšný se účastnil různých projektů na úrovni středního a vyššího managementu, od roku 2000 působí zároveň jako konzultant v oblasti managementu se zaměřením na strategický management. Od roku 2005 vyučuje strategický management na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity a současně je lektorem na BIBS – vysoké škole. Tomáš Pyšný je členem Academy of Management a členem Světové asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (WACRA).

 

Massimo Bau, PhD.

Massimo Baù pracuje jako odborný asistent v oboru řízení podniku na Jönköping International Business School (JIBS) ve Švédsku a je členem Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). V roce 2011 získal doktorát v oboru řízení podniku na University of Udine v Itálii. Byl zvolen předsedou Family Business Special Interest Group na European Academy of Management (funkční období 2015–2017).

 

Doc. Annika Hall, PhD.

Annika Hall získala doktorát z řízení podniku se speciálním zaměřením na firmy v rodinném vlastnictví. Má více než 15 let zkušeností s výukou a poradenstvím v rodinných firmách. Zaměřuje se na obecné řízení těchto firem a mezigenerační předání. Dr. Hall je nyní ředitelkou Business Advisory v Grant Thornton ve Švédsku. Před nástupem do Grant Thornton působila jako odborná asistentka na švédské Jönköping International Business School.

 

Eva Svobodová, MBA

Od roku 1990 aktivně působí v oblasti zaměstnavatelských organizací. 15 let pracovala ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Od roku 2006 působí jako generální ředitelka AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která zastupuje zájmy více než 260 tisíc zaměstnavatelů a podnikatelů a jejich organizace z celé země na otevřené, nepolitické platformě. Iniciovala grantový program pro členy AMSP ČR a kromě toho vede týmy z pěti hlavních projektů AMSP ČR: Svou cestou – Young Business, Rodinná firma, Fandíme řemeslu, Podnikavá žena a Malý obchod.

 

Daniel Jesenský, MSc., MBA, PhD

Daniel Jesenský již 20 let aktivně řídí vlastní firmy v SME sektoru. Kromě současné pozice jednatele společnosti DAGO také působí jako prezident středoevropské pobočky světové marketingové asociace POPAI. Zároveň působí v České marketingové společnosti a v Marketingové m institutu na Vysoké škole ekonomické jako člen hlavního výboru. Od roku 2009 vyučuje na katedrách marketingu Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Působí jako člen vědecké rady na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Mgr. Jozef Šimúth, PhD

Jozef Šimúth absolvoval Komenského univerzitu v Bratislavě s doktorátem v obecné psychologii. Ve své práci se zaměřuje na oblast rozvoje zaměstnanců a vzdělávání dospělých. Kromě výzkumu a akademické činnosti na Vysoké škole manažmentu aktivně působil v soukromém sektoru jako konzultant v oblasti rozvoje zaměstnanců, náboru a outplacementu. Pracuje jako školitel měkkých dovedností převážně v oblasti profesionální komunikace, time managementu a zvládaní stresu pro slovenské i zahraniční firmy.

 

Prof. Matti Koiranen

Matti Koiranen pracoval více než 25 let na finských univerzitách jako profesor v oboru podnikání. Kromě toho je docentem v oboru obchodní strategie a vzdělání podnikatelů. Před nástupem do akademické sféry pracoval čtyři roky jako finský konzul pro Skotsko a Severní Irsko (1984–88). Předtím získával 14 let pracovní zkušenosti v různých manažerských pozicích ve finském papírnickém průmyslu. Co se týče akademických zásluh, je držitelem mezinárodního ocenění FFI‘s International Award.

 

Associate professor, Docent, Dr. Juha Kansikas

Juha Kansikas pracuje na Jyväskylä University, School of Business and Economics. Je docentem v oboru vzdělávaní na Faculty of Education, Jyväskylä University a docentem v oboru řízení rodinných podniků na Lappeenranta University of Technology. Mezi jeho výzkumné zájmy patří řízení malých firem, podnikání a podnikání v rodinných firmách.

Čtvrtek 26. únor 2015

Malé a střední firmy začínají systematickému strategickému řízení věnovat pozornost, zároveň ale stále mají v řadě aspektů prostor k efektivnějšímu způsobu řízení.

Detail článku
Úterý 17. únor 2015

Přinášíme kreslený humor Mgr. Miroslava Pavlíka.

Detail článku
Pátek 13. únor 2015

Podívejte se na videozáznamy z konference, která se konala v Brně na Mendelově univerzitě 29. ledna 2015.

Detail článku