Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Souhlasím s podmínkami používání portálu

  • Služby portálu jsou poskytovány v rámci evropského projektu CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004, Leonadro da Vinci, Transfer of Innovation, bezplatně.
  • Ačkoli autoři vyvíjí veškeré úsilí, aby informace prezentované na portálu byly úplné a správné, za jejich správnost a úplnost v právním smyslu neručí.
  • Při opakovaném či výrazném porušení uživatelských podmínek nebo využívání portálu v nesouladu s všeobecnými právními předpisy nebo obecnými etickými standardy (zejm. pak při používání hanlivých, diskriminujících nebo rasistických výrazů, jejichž používání je na portálu zakázáno) si provozovatel vyhrazuje právo smazat účet daného uživatele či zablokovat přístup.
  • Uživatel souhlasí se zpracováním případně poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
Čtvrtek 26. únor 2015

Malé a střední firmy začínají systematickému strategickému řízení věnovat pozornost, zároveň ale stále mají v řadě aspektů prostor k efektivnějšímu způsobu řízení.

Detail článku
Úterý 17. únor 2015

Přinášíme kreslený humor Mgr. Miroslava Pavlíka.

Detail článku
Pátek 13. únor 2015

Podívejte se na videozáznamy z konference, která se konala v Brně na Mendelově univerzitě 29. ledna 2015.

Detail článku