Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

2.1. V čem jsou strategicky řízené firmy lepší?

Strategické řízení je pro malé a střední firmy zásadní z pohledu jejich konkurenceschopnosti.  Dokládá to nejen zkušenost těch podnikatelů, kteří své firmy řídí na základě jasné strategie, ale i výzkumy, které poukazují na to, že strategicky řízené firmy mají obecně:

 • lepší finanční výsledky (Schwenk a Schrader, 1993),

 • celkově lepší výkon (Perry, 2001; Rue a Ibrahim 1995; Smith at al, 1988),

 • a také se jim lépe daří růst (Uton at al, 2001).

 

Proč jsou strategicky řízené firmy lepší?

 • Mají lépe rozmyšleno, co a jak chtějí v delším časovém horizontu dělat, jejich záměr je často promyšlenější, realističtější, a staví na jasné konkurenční výhodě.

 • Méně inklinují k rozmělnění sil, dokáží si vybírat, a KONCENTROVAT svoje úsilí do vybraných oblastí, ve kterých jsou díky tomu schopni vytvářet lepší hodnotu pro zákazníka.

 • Mají lepší přehled o tom, co se děje mimo ně, vnímají vývoj a trendy ve svém oboru a na svém trhu, znají lépe své konkurenty a zákazníky, vědí o změnách v jejich požadavcích a chování.

 • Svoji strategii lépe přizpůsobují vývoji prostředí, a lépe se jim také daří vyhledávat nebo vytvářet nové možnosti pro rozvoj a inovace.

 • Jsou vnitřně efektivnější, neplýtvají. Strategie jim pomáchá udržovat funkční (nikoli však rigidní nebo byrokratický) vnitřní řád.

 • Mají a pravidelně pracují s informacemi o výkonu své firmy, při problémech s plněním strategie jsou schopny rychleji a efektivněji reagovat.

 

POZOR:  Jaké konkrétní problémy Vám tedy může zavedení strategického řízení pomoci ve vašem podnikání vyřešit?

 • Stávající podnikatelé, majitelé a manažeři jakýchkoli malých a středních firem, nebo živnostníci, kteří potřebují:

  • Dát své firmě jasnější nebo přesněji stanovený směr jejího dalšího rozvoje.

  • Podívat se z většího odstupu na to, co firma dělá, a ev. své dosavadní aktivity přehodnotit/upravit tak, aby byla jejich firma konkurenceschopnější.

  • Zavést do své firmy systém v dennodenním řízení – typicky u firem, které rostou, a neformální řízení, které doposud stačilo, přestává fungovat - vede ke zmatkům, chybovost, neefektivitě a postupné erozi konkurenceschopnosti.

 • Začínající podnikatelé, kteří potřebují:

  • Svůj prozatím „surový“ podnikatelský nápad podrobněji rozpracovat do konkrétního postupu, jak ho skutečně realizovat. Stanovit si, jak přesně bude vypadat to, co budou nabízet, a komu, v čem to bude lepší než to, co nabízí ostatní, co budou k tomu potřebovat a kde to získají, jak to, co nabízí, prodají, jak bude jejich firma vypadat ekonomicky, kdo bude vše dělat atd.

 • Majitelé a management rodinných firem, stejně tak jako příslušníci jejich rodin, kteří

  • Potřebují zahájit diskuzi o tom, co a jak s firmou dělat po odchodu současné generace z aktivního řízení firmy.

 • Majitelé a manažeři i dalších typů organizací, například neziskových nebo sociálních podniků, ale například i asociací apod., kteří, stejně tak jako firmy
  • Potřebují znát, CO a JAK budou dělat, aby se svými projekty a záměry mohli uspět.

 

Vytisknout