Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

1.1. Co v nich najdete a jak s nimi pracovat?

Vážení uživatelé,

vítáme vás v online lekcích strategického řízení pro malé a střední firmy.  Prostřednictvím nich bychom rádi vám – majitelům a manažerům malých a středních firem – nabídli možnost naučit se pro svoji firmu (stávající, nebo tu, kterou chcete teprve založit) vytvořit strategii a začít ji řídit strategicky.

V jednotlivých výukových lekcích se postupně naučíte:

 1. Rozčlenit vaši firmu na soustavu různých typů strategií.  Schopnost vidět vaši firmu jako systém více strategií vám umožní při stanovování strategie systematičtěji podchytit často poměrně složitou strategickou realitu vaší firmy, a je také podstatné pro dobré pochopení dalších lekcí. Dále se zde naučíte, jaké aspekty vašeho podnikání mají jednotlivé typy strategií řešit – tedy jak mají různé typy strategií vypadat z pohledu jejich obsahu. Tím získáte základ pro rozhodnutí, které ze zde doporučených strategií mohou mít pro vaši společnost (z pohledu její velikosti, historie, typu podnikání atd.) smysl formulovat, a jak na to (lekce 3, 4 a 6).  

 2. Formulovat vámi vybrané typy strategií je vhodné za podpory strategických informací jako doplnění intuitivního rozhodování, které je v malých a středních firmách nejtypičtější. V další výukové lekci proto vysvětlíme, jak systematičtěji realizovat tzv. strategickou analýzu, jako základ pro stanovení strategie (lekce 5).

 3. Aby firmě strategie přinesla skutečný efekt, je také třeba, aby se jí firma v dennodenní realitě řídila, a aby sledovala, zda se jí daří strategii naplňovat. Doporučení, jak vaši strategii systematicky tzv. implementovat, a kontrolovat její plnění, najdete v další části lekcí (lekce 7).

 4. Poslední část výukových lekcí se pak zaměřuje na strategické řízení rodinných firem a rodinným firmám poskytne doporučení, jak se vypořádat s některými specifickými strategickými záležitosti – zejm. strategií mezigeneračního předání aj. (lekce 8).

 

Lekce studujte v doporučeném pořadí
Pokud strategické řízení v základu dosud neznáte, doporučujeme jednotlivé lekce procházet postupně v pořadí, v jakém jsou za sebou v E-learningu řazeny.

 

Co najdete v každé lekci?

 • Základní výukový text, kterým se seznámíte s postupem, jak vaši firmu začít řídit strategicky.

 • Příklady z praxe, praktická doporučení.

 • Zajímavosti z oblasti strategie a strategického řízení – jako doplňky hlavního textu.

 • Praktické otázky na zamyšlení nad různými aspekty strategického řízení ve vaší firmě.

 • A také trochu nadsázky formou kresleného humoru, kterým jsme se chtěli pokusit alespoň trochu vaši často náročnou realitu v malém a středním podnikání odlehčit.
Vytisknout