Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

1.2. O konceptu strategického řízení, na kterém lekce staví

Ačkoli to v jednotlivých lekcích nezdůrazňujeme, obsah tohoto E-learningu staví na tzv. konceptu strategického řízení – metodě, která dává podrobný návod, jak strategické řízení v malých a středních firmách v praxi realizovat.  Proto bychom ještě před tím rádi uvedli několik důležitých komentářů k této metodě samotné, které by měl mít uživatel E-learningu při učení na paměti:

  1. Jak v jednotlivých lekcích uvidíte, strategický management je nutné UČIT jako poměrně strukturovaný a systematický postup. Důležité je, abyste si pro sebe tímto strukturovaným a „v učebnici“ často lineárním postupem vytvořili základní, přehledný a logický systém, jak ve vaší firmě strategické řízení realizovat. V realitě se ale nepředpokládá, že by firma měla v úvahách o své strategii postupovat výhradně systematicky a strukturovaně, resp. to není ani reálné. Odlišujme tedy systematický a strukturovaný přístup učení se této metody, od flexibilnějšího použití v realitě vaší firmy, a také od strategického myšlení, tedy od způsobu, jakým budete vaši strategii promýšlet a formovat.

  2. Metodu, jak vaší firmu řídit strategicky, vás také naučíme poměrně podrobně. Metoda je ve svém základu vytvořena tak, aby dokázala dobře obsloužit realitu i středně velkých firem. Přitom je ale velmi dobře použitelná i pro velmi malé firmy – například nově zakládané firmy, nebo živnosti. Předpokládá se, že v realitě si z metody každá firma vybere to, co bude pro její vlastní realitu vhodné a účelné. To se týká jak například rozhodnutí, které typy strategií pro vaši firmu formulovat, tak i například výběru různých typů analýz a práce se strategickými informace. Metoda je na toto dobře stavěná, výběr je jednoduchý a na konci také ukážeme, jak s ním je možné ve firmách různých velikostí flexibilně a efektivně pracovat.

  3. A, nakonec, ještě jednou to, co jsme zmínili v minulé kapitole:

    1. Ambicí této metody není nahrazovat způsob, jakým nyní řídíte vaši firmu - naopak. Může vám ale váš současný přístup k řízení vaší firmy dobře doplnit, a v některých aspektech zefektivnit.

    2. Strategie, kterou pomocí ní pro vaši firmu stanovíte, není neměnná, ale naopak, předpokládá se, že bude v průběhu času flexibilně reagovat na podstatné změny ve vašem podnikání. Smyslem strategického řízení není vytvořit neměnnou strategii. Přínosem strategického přístupu je spíše to, že si je firma v každém okamžiku vědoma, jakým směrem se v delším časovém horizontu ubírá, a tento směr si sama VOLÍ. Tento směr je navíc s určitou mírou pravděpodobnosti reálný a konkurenceschopný, i když se bude často i v poměrně krátkém časovém horizontu přizpůsobovat a měnit podle aktuálních podmínek ve vašem podnikání.
Vytisknout