Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Použitá literatura

 • Ansoff, I. (1965). Corporate strategy, New York: McGraw Hill
 • Barach, J.A., Ganitsky, J.B. (1995). Successful succession in family business. Family Business Review, 8(2)
 • Barney, J.B. (2002). Gaining and Sustaining Competitive Advatage, New Jersey: Prentice Hall
 • Berry, M. (1998). Strategic Planning in Small High Tech Companies, Long Range Planning, 31 (3).
 • Broderick, D., Pickton, A. (2005). Integrated Marketing Communication, London: Prentice Hall.
 • Červený, R., Hanzelková, A., Keřkovský, M., Němeček, F. (2013). Strategie nákupu: krok za krokem. Praha: C.H. Beck
 • Červený, R., Ficbauer, D., Ficbauer, J., Hanzelková, A., Keřkovský, M., Novák, P., Zecha V. (rukopis s předpokládaným rokem vydání 2015). Finanční strategie krok za krokem.  Praha: C.H.Beck.
 • Červený, R., Ficbauer, J., Hanzelková, A., Keřkovský, M. (2014), Business plán, krok za krokem, Praha: C.H. Beck
 • Červený, R., Hanzelková, A., Keřkovský, M., Němeček, F. (2013). Strategie nákupu krok za krokem. Praha: C.H.Beck.
 • Charvát, J. (2006). Firemní strategie pro praxi, Praha: Grada
 • De Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. (2003). Marketingová komunikace, Praha: Grada
 • De Witt, B.,  Meyer, R. (1994). Strategy – Process, content, context, An international perspective. St. Paul: West Publishing Company.
 • Drdla, M., Rais, K. Řízení změn ve firmě, Brno: Computer Press, 2001
 • Family Business Governance Handbook [on-line]. [cit. 2014-10-25]:  Http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6a9001004f9f5979933cff0098cb14b9/FamilyBusinessGovernance_Handbook_English.pdf?MOD=AJPERES
 • Fotr, J., Vacík, E., Souček, I., Špaček, M., Hájek, S., (2012). Tvorba strategie a strategické plánování, Praha: Grada
 • Grant, R.M. (2010). Contemporary strategy analysis. Chichester, UK: John Wiley and Sons Ltd.
 • Hamel, G., Breen, B. (2008). Budoucnost managementu. Praha: Management Press.
 • Handler, W.C. (1994). Succession in family business: A review of research. Family Business Review, 7(2)
 • Hanzelková, A., Keřkovský, M., Kostroň, L. (2013). Personální strategie – Teorie pro praxi, Praha: C.H.Beck.
 • Hanzelková, A., Keřkovský, M., Mathauser, M., Valsa, O. (2013). Business strategie krok za krokem, Praha: C.H.Beck
 • Hanzelková, A., Keřkovský, M., Odehnalová, D., Vykypěl, O. (2009). Strategický marketing – Teorie pro praxi, Praha: C.H.Beck.
 • Horáková, H., Kubát, J. (1999). Řízení zásob. Praha: Profess.
 • Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada.
 • ISO 9000:2005 [online]. [cit. 2014-11-12]: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:en
 • Janata, J. (2004). Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Praha: Professinal Publishing.
 • Jinks, J.K., Leedy, R.M., Teal, E.J. (2001). Strategic planning for the family business. Family Business Gathering 2001, Stetson University, The family business Center, DeLand, FL.
 • Johnson, G., Scholes, K. (1993). Exploring corporate strategy - texts and cases. Padstow: Prentice Hall.
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2006). Alignment systémové vyladění organizace: Jak využít Balanced Scorecard k vytváření synergií. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2005). Balanced scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku . 4. vyd. Praha: Management Press
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1993). Putting the Balanced Scorecard to Work. [online]. 1993. [cit. 2009-05-20]: http://hbr.harvardbusiness.org/1993/09/putting-the-balanced-scorecard-to-work/ar/1
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures that drive performance, Harvard Business Review, January – February 1992
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2007). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. [on-line]. 2007. [cit. 2009-05-20]. http://hbr.harvardbusiness.org/2007/07/using-the-balanced-scorecard-as-a-strategic-management-system/ar/1
 • Keřkovský, M. (2009). Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H.Beck.
 • Keřkovský, M., Valsa, O. (2012). Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H.Beck.
 • Keřkovský, M., Vykypěl, O. (2009). Strategické řízení, teorie pro praxi. Praha: C.H.Beck.
 • Kiernan, M. J. (1998). Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století. Praha: Management Press.
 • Koiranen, M., Karlsson, N. (2002). The future of family business: values and social responsibility. Helsinki: University of Jyväskylä.
 • Košturiak, J., Gregor, M. (1993). Podnik v roce 2001 – revoluce v podnikové kultuře. Praha: Grada.
 • Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. (2004).  Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing.
 • Learned, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R., Guth, W.D. (1969). Business Policy, Text and Cases, McGraw Hill
 • Manuj, I., Mentzer, J. (2008). Global Supply Chain Risk Management. Journal of Business Logistics, 29(1)
 • Mintzberg, H. (1994a). The rise and fall of strategic planning: reconceiving roles for planning, plans, planners.  The Free Press, New York
 • Mintzberg, H. (1994b). The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review, January-February 1994, Harvard Business School Publishing, Boston
 • Mustakallio, M. and Autio, E. (2002). Governance, entrepreneurial orientation and growth in family firms. FBN 13th Annual World Conference, Helsinki.
 • Neubauer, F. & Lank, A.G. (1998). The family business; Its governance for sustainability. MacMillan Press Ltd., London.
 • Perry, S.C. The relationship between Written Business Plan and the failure of Small Business in the US. Journal of Small Business Management, 39(3): 201-208.
 • Peters, T.J., Waterman Jr., R.H. (1993). Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas
 • Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, New York: Free Press
 • Porter, M.E. (1992) Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing
 • Prahalad C.K., Hamel G., (1990). The core competence of the corporation, Harvard Business Review, 68: 79-91
 • Rue, L.W, and N.A. Ibrahim (1995). Boards of directors of family –owned business: the relations between members involvement and company performance. Family Business Annual, 1(1): 14-21
 • Saloner, G., Shepard A., Podolny, J. (2001). Strategic Planning, John Wiley and Sons LtD.Chichester, UK
 • Schein, E.H. (1992).  Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Schwenk, C.R., Schrader, C.B. (1993). Effects of formal Strategic Planning on Financial Performance in Small Firms: A meta Analysis. Entrepreneurshiú Theory and Practice, 17(Spring): 53-64
 • Sedláček, J. (2001). Účetní data v rukou manažera v řízení firmy. Brno: Computer Press.
 • Selznick, P. (1957). Leadership in Administration: a Sociological Interpretation. Evanston, IL: Row, Peterson.
 • Senior, B. (2002). Organizational change, London: Prentice Hall
 • Smejkal , V., Rais, K. (2006). Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada.
 • Smith, K.G, Gannon, M.J., Grimm, C. A Mitechell, T.R. (1988). Decision making behaviour in smaller entrepreneurial and larger professionally managed firms. Journal of Business Venturing, 3(3): 223-232
 • Srpová, J., Svobodová, I., Skopal, P., Orlík, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie, Praha: Grada
 • Stevenson, W.J. (2005). Production/Operations Management. New York: Irwin McGraw-Hill.
 • Tichý, M. (2006). Ovládání rizika: Analýza a management. Praha: C. H. Beck.
 • Tiles, S. (1963). How to evaluate corporate strategy. Harvard Business Review, July/August: 111-121
 • Treacy, M., Wiersema, F. (1993). Customer Intimacy and Other Value Disciplines, Harvard Business Review, January – February 1993, Harvard Business Press
 • Truneček, J. (2004). Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing
 • Tyll, L. (2014). Podniková strategie, CH Beck, Praha
 • Uton, N., Teal, E., Felon, J.T. (2001). Strategic and business planning practices of fast growing family firms. Journal of Small Business Management, 39(1): 60-72.
 • Valach, J. a kol. (1999). Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress
 • Ward, J.L. (1987). Keeping the family healthy. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Winterling, K. (1992). Jak se provádí (preventivně) krizový management. Praha: BABTEXT.
 • Zrůst, J., Pyšný, T. (2010). Teoretické aspekty metodiky analýzy rizik ve vybraném podnikatelském subjektu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LVIII(6): 653-660.
 • Žufan, P. (2011a). Návrh provozního systému. Kvasný průmysl. 57(2): 31-34.
 • Žufan, P. (2011b). Principy řízení provozu. Kvasný průmysl. 57(3): 69-73.
Vytisknout