Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

7.3. Jak kontrolovat plnění strategie

Pro úspěšnou realizaci strategie je také nezbytné zavést ve firmě systematické hodnocení (kontrolu) plnění strategie. V realitě malých a středních firem se systematická a zejména průběžná kontrola plnění strategie často opomíjí a typické je, že se o plnění strategie začíná uvažovat až tehdy, kdy začne být zcela evidentní, že se ji nedaří realizovat (Červený et al., 2013).

I v malých a středních firmách je proto vhodné zavést a systematicky pracovat se systémem (často i jen velmi jednoduchého) reportingu, kterým firma sleduje plnění svých strategických cílů. Při praktickém nastavování systému reportingu je třeba zvážit, které cíle je efektivní v reportu sledovat vzhledem k potřebám řízení firmy i vzhledem k nákladům na jejich zpracování, a dále rozhodnout o periodicitě zpracování reportů. Zatímco například sledování plnění obchodních cílů (prodeje) je často vhodné založit na týdenních, v některých případech i denních reportech, sledování vývoje zisku nebo vývoje obratu ve stabilní firmě, která nemá závažnější potíže a není tedy třeba vývoj sledovat podrobněji, se obvykle realizuje ve čtvrtletních, příp. pololetních reportech.

Podstatné je také realisticky stanovit, kým a jak budou reporty vytvářeny. V malých a středních firmách může být postačující ruční zpracovávání reportů, jednoduše například formou XLS tabulek na základě běžně dostupných dat, nebo lze investovat do SW (finanční a účetní, CRM systémy, vlastní informační systém atd.), který může tyto reporty generovat.

Důležité je také nastavit postupy a aktivně s reporty pracovat, zejm. pak vyhodnocovat plnění cílů, v případě problémů hledat příčiny, a na problémy reagovat. Problémy je nutné hledat jak v samotné strategii (zejm. u nových strategií není pravděpodobné, že bude strategie od začátku zcela správně nastavena, a po spuštění bude vyžadovat korekce nebo doplnění), tak ve způsobech, jakými se strategie realizuje v dennodenním chodu firmy.

 

Vytisknout