Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Otázky

  • Jakým způsobem a komu by bylo vhodné komunikovat strategii (popř. její části) vaší firmy?

  • Jaké podstatné změny je nutné realizovat při zavádění vaší strategie? Jaký by byl postup řízení implementace těchto změn?

  • Vytváří vaše firemní kultura a struktura vhodný základ pro realizaci vaší strategie?  Pokud ne, co je třeba měnit a ev. jakým způsobem?
Vytisknout