Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

3.2. Korporátní strategie

První strategií, kterou je vhodné při úvahách o strategickém směřování firmy vymezit, je tzv. korporátní strategie, která pro vaši firmu nastaví celkový strategický rámec. Podle Keřkovského a Vykypěla (2006) je vhodné v rámci  korporátní strategie vymezit tyto aspekty:

  • Oblast 1 - v čem budete podnikat (např. vzdělávání pro …. , poradenství pro firmy, prodej něčeho, výroba …, zábavní park pro …. atd. ) – tato otázka je relevantní nejen pro nově začínající firmy, ale jak ukážeme postupně dále, i pro firmy již existující – zde je v realitě často vhodné zhodnotit, zda všechno, čemu se firma věnuje, je efektivní, zda některé oblasti není vhodnější utlumit, nebo k útlumu nespějí samy, zda nezačít rozvíjet nové atd. Oblast nebo více oblastí podnikání, pro které se firma rozhodne, se vymezí pomocí tzv. strategických obchodních jednotek, viz dále.

  • Oblast 2 - co je to základní, čím budete jako firma, nebo jednotlivé strategické obchodní jednotky, konkurovat – vaše základní, obecná, konkurenční logika, nebo konkurenční strategie.

  • Oblast 3 - na jakých trzích budete podnikat (regiony, český trh, trh EU atd.)

 

Korporátní strategie vymezí hlavní strategický rámec, kterým se bude vaše firma jako celek řídit - to je v jakých odvětvích bude podnikat, který z existujících podnikatelských záměrů bude preferován nebo utlumován, na jakých trzích bude podnikat a jak bude firma konkurovat (Keřkovský a Vykypěl, 2006).

Vytisknout