Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Otázky

  • Má vaše společnost ujasněny jednotlivé oblasti (strategické aspekty), které doporučuje řešit korporátní strategie? Které jasné nejsou, a proč? Byla by vhodná revize vaší současné korporátní strategie? Proč?

  • Bylo by vhodné vaši společnost rozdělit na více strategických obchodních jednotek (SBU), se samostatnými business strategiemi? Na jaké a proč? Existuje více variant, jak vaši společnost (SBU) rozčlenit? Které je z pohledu fungování vaši společnosti nejvhodnější a proč?

  • Podle jaké generické konkurenční strategie se vaše společnost, nebo jednotlivé části (SBU) řídí? Máte tento aspekt stanoven?

  • Promítá se generická konkurenční strategie vaší firmy důsledně do dílčích činností vaší firmy? Kde spatřujete z tohoto pohledu rezervy a proč?

  • Má vaše společnost pro jednotlivé části vaší firmy (SBU) formulovány podrobnější business strategie? Proč ano, nebo ne? Bylo by z pohledu řízení vaší firmy vhodné tyto strategie podle vašeho názoru formulovat? Proč?

  • Na jaké cílové skupiny cílí vaše business strategie? Jsou tyto cílové skupiny dostatečně dobře definovány? Má význam, a je možné jejich definici dále zpřesňovat, jak?

  • Které z potenciálních funkčních strategií máte ve vaší firmě rozpracovány, a jsou nějaké další, které povařujete za přínosné dále rozpracovat?

Vytisknout