Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

3.9. Nakonec – mise, vize, hodnoty

Pokud to firma považuje za přínosné, je také možné, aby si kromě svých strategií – korporátní, business a funkčních – formulovala i svoji tzv. misi a vizi, které stojí na samé špici strategické hierarchie.

V případě mise jde o nadčasové vyjádření základního smyslu, pro který společnost existuje a vykonává své podnikatelské aktivity (Barney, 2002, Grant 2010) – odpověď na otázku, proč jako firma existuji. Misi je také možné doplnit základními hodnotami, kterými se firma chce řídit.  

Vize je naproti tomu vyjádřením toho, jak chce firma ve velmi dlouhém časovém horizontu (významně přesahujícím současný strategický horizont firmy) vypadat (Grant, 2010).

Misi a hodnoty, popř. vizi doporučujeme formulovat malým a středním firmám v tom případě, pokud skutečně mají strategicky silné a odlišné hodnoty, které je účelné tímto způsobem vyjádřit (Saloner, Shepard, Podolny, 2001).

Vhodně formulovaná, silná mise může mít pro firmu následující přínosy:

  • Směrem ven (zákazníci, partneři, dodavatelé, veřejnost atd.) i dovnitř (management, zaměstnanci) může podporovat pozitivní vnímání firmy, loajalitu k firmě, vnímání firmy jako značky atd., a

  • Může podporovat také strategickou celistvost a jednotu firmy – opět jak směrem dovnitř k zaměstnancům a managementu, tak směrem ven.

 

Příklad vhodně formulované mise malé a střední firmy, s jasně vyjádřenými strategickými hodnotami

Rychlost, důvěra, znalosti a efektivita a jejich aplikace v externích i interních procesech jsou našim hlavním cílem k vytvoření dlouhotrvajícího a stabilního vztahu s našimi zákazníky. Spolehlivostí, blízkým kontaktem, přijetím potřeb zákazníků za vlastní, kvalitou a zapojováním špičkových znalostí děláme vše pro to, abychom se všemi svými partnery vytvořili férový, strategický a oboustranně výhodný vztah.

Vytisknout