Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Otázky

 • Které typy analýz by byly vhodné pro využití ve vaší firmě a proč?

 • Jaké mohou být hlavní (důvěryhodné) zdroje externích informací pro váš obor, které by mohlo být vhodné posoudit v rámci SLEPT analýzy?

 • Jaká hlavní externí rizika z prostředí plynou pro vaši společnost?

 • Existují ve vašem podnikání nějaké významné strategické závislosti (např. u dodavatelů nebo zákazníků), které mohou být pro vaši firmu významně rizikové?

 • Existují některé významné zájmové skupiny, jejichž požadavky a potřeby je nezbytné brát při vašem podnikání výrazně v potaz? Jaké, a jak je možné je strategicky ošetřit?

 • V čem je vaše firma lepší a horší než vaši konkurenti?

 • Dokážete přesně definovat, kdo je zákazník vaší firmy a proč váš produkt kupuje?

 • Jaké jsou z pohledu budoucího rozvoje nejvýznamnější vnitřní slabiny a silné stránky vaší firmy? Které slabiny jsou zásadní a jak je možné je řešit?
Vytisknout