Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.10. Šablona pro (funkční) strategii nákupu

FUNKČNÍ strategie pro NÁKUP (STRATEGIE NÁKUPU)
Celkové strategické cíle pro nákup
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C -      
Atd.      
Postup JAK strategické cíle pro oblast nákupu dosáhnout
Role a rozsah odpovědností nákupu  
Struktura, řízení a organizace nákupu  
Výběr a rozvoj sítě dodavatelů  
Plánování a řízení dodávek a zásob  
Finanční aspekty nákupu  
Smluvní vztahy a zákonné povinnosti  
Kontrola a řízení kvality dodávek  
Identifikace a řízení rizik nákupu  
Informační a technologická podpora nákupu  

 

Poznámky k práci se šablonou STRATEGIE nákupu:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti pro oblast nákupu, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout. 

  • Do polí Role a rozsah odpovědností nákupu, Struktura, řízení a organizace nákupu, Výběr a rozvoj sítě dodavatelů, Plánování a řízení dodávek a zásob, Finanční aspekty nákupu, Smluvní vztahy a zákonné povinnosti, Kontrola a řízení kvality dodávek, Identifikace a řízení rizik nákupu a Informační a technologická podpora nákupu pak uveďte způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí shora uvedených cílů dosaženo. I zde platí, že použití šablony je zcela flexibilní v tom smyslu, že některé cíle mohou mít způsoby JAK jich dosahovat definovány jen v rámci jediné podoblasti, jiné mohou být dosahovány postupy spadajícími do více podoblastí. 
Vytisknout