Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.5. Šablona business strategie

BUSINESS strategie pro SBU 1
Celkové strategické cíle pro SBU 1
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C –      
Atd.      
Postup JAK strategických cílů pro SBU 1 dosáhnout nastavením jednotlivých dílčích částí této strategie
Produkt  
Cena  
Distribuce  
Propagace  
Lidské zdroje  
Plánování  
Procesy  

 

Poznámka k práci se šablonou business strategie:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak vždy k danému cíli jeho plánovaný vývoj, který chce společnost dosáhnout.

  • Do polí Produkt, Cena, Distribuce, Propagace, Lidské zdroje, Plánování a Procesy pak uveďte způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí shora uvedených cílů dané SBU dosaženo. Je možné zde uvádět jak konkrétní plány činností, tedy to jak má daný aspekt (například produkt) vypadat, aby mohlo být cílů dosaženo. Použití je také zcela flexibilní v tom smyslu, že u některých cílů (zejm. cílů specifických pro danou strategickou podoblast – např. Distribuci atd.) budou způsoby JAK definovány v rámci jedné dílčí strategické oblasti (tedy v tomto případě opět distribuce), v případě cílů pro celkovou SBU ve více, někdy i všech dílčích strategických oblastech, atd.

  • Další důležitá doporučení jak se šablonou pracovat jsou uvedena v rámci všeobecných doporučení v rámci tohoto materiálu.

POZOR: Jedná se o šablonu pro business strategii formulovanou pro jednu konkrétní SBU. V případě, že má firma více SBU, použije tuto šablonu opakovaně, pro každou SBU zvlášť.

Vytisknout