Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.7. Šablona pro (funkční) marketingovou strategii

FUNKČNÍ strategie pro MARKETING (marketingová strategie)
Celkové strategické cíle pro marketing
  2015 2016 2017
Cíl A -      
Cíl B –      
Cíl C -      
Atd.      
Postup JAK marketingové strategické cíle dosáhnout
Strategie značky  
Komunikační strategie (CO sděluji)  
Strategie komunikačního mixu (jakými kanály komunikuji, prodávám)  
Firemní design  
Lidské zdroje v marketingu  
Finanční a materiálové zabezpečení marketingu  
Informační zdroje marketingu  

 

Poznámky k práci se šablonou STRATEGIE pro marketing:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti pro oblast marketingu, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout.

  • Do polí Strategie značky, Komunikační strategie (CO sděluji), Strategie komunikačního mixu (jakými kanály komunikuji, prodávám), Firemní design, Lidské zdroje v marketingu, Finanční a materiálové zabezpečení marketingu a Informační zdroje marketingu pak veďte způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí marketingových cílů dosaženo. I u funkčních strategií platí, že použití šablony je zcela flexibilní v tom smyslu, že některé cíle mohou mít způsoby JAK jich dosahovat definovány jen v rámci jediné podoblasti, jiné mohou být dosahovány postupy spadajícími do více podoblastí.
Vytisknout