Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.8. Šablona pro (funkční) strategii lidských zdrojů (HR)

FUNKČNÍ strategie pro ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (HR strategie)
Celkové strategické cíle pro lidské zdroje
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C -      
Atd.      
Postup JAK strategické cíle v oblasti lidských zdrojů dosáhnout
Kvalifikační struktura  
Motivační systém  
Péče o zaměstnance  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Firemní kultura  
Odměňování a mzdový vývoj  
Produktivita a mzdy  

 

Poznámky k práci se šablonou STRATEGIE pro lidské zdroje:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti pro oblast lidských zdrojů, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout. 

  • Do polí Kvalifikační struktura, Motivační systém, Péče o zaměstnance, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Firemní kultura, Odměňování a mzdový vývoj a Produktivita a mzdy pak uveďte způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí shora uvedených cílů dosaženo. I zde platí, že použití šablony je zcela flexibilní v tom smyslu, že některé cíle mohou mít způsoby JAK jich dosahovat definovány jen v rámci jediné podoblasti, jiné mohou být dosahovány postupy spadajícími do více podoblastí.
Vytisknout