Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.4. Šablona korporátní strategie

KORPORÁTNÍ STRATEGIE společnosti ABC, pro období 2015 – 2017
Korporátní strategické cíle (cíle společnosti jako celku)
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C –      
Atd.      
Strategické obchodní jednotky (SBU) Základní (generická) konkurenční logika (strategie) SBU Trh
SBU 1 –      
SBU 2 –      
SBU 3 –      

 

Poznámky k práci se šablonou korporátní strategie:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout.

  • Místo SBU 1, SBU 2 atd. se vepíší názvy daných SBU, které firma vymezila  – např. u firmy zamřené na jazykové vzdělávání a překlady mohou tvořit jazykové kurzy SBU 1 a překlady SBU 2 atd. Ke každé SBU se dále stanoví, na jakém hlavním principu bude konkurovat (cena, kvalita atd., viz generické konkurenční strategie, viz slepec Základní konkurenční logika), a dále na jakých trzích bude daný produkt nebo služba poskytován(a) – konkrétně např. dané regiony, státy atd. Pokud firma plánuje expandovat na další trhy, i toto uvedete ve sloupci Trh, vhodné je uvést i časový harmonogram pro expanzi na nové trhy – tedy např. k SBU 1 můžeme do pole ve sloupci Trh uvést: 2015 – region Brno a okolí, 2016 – Brno a okolí, Praha, 2017 – Brno a okolí, Praha, Ostrava, Hradec Králové. Způsob JAK tuto expanzi realizovat pak bude stanoven v rámci podrobnější business strategie, u proměnné P – Place (distribuce).

  • Další důležitá doporučení jak se šablonou pracovat jsou uvedena ve všeobecných doporučeních v rámci tohoto materiálu.

 

Vytisknout