Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.2. SWOT analýza jako základ strategie

Dalším podstatným aspektem při formulaci strategie je také to, aby strategie vycházela ze systematičtější strategické analýzy, resp. SWOT analýzy, která hlavní závěry strategické analýzy – vnitřní silné a slabé stránky firmy, a vnější příležitosti a hrozby – shrnuje. Dobře vytvořená strategie by měla jednak aktivně eliminovat nebo se jiným způsobem vypořádat s vnitřními slabinami a externími hrozbami (riziky), a zároveň by měla také stavět na identifikovaných vnitřních silných stránkách a příležitostech, které firma v rámci strategické analýzy identifikovala. Při formulaci strategie je tak vhodné systematicky jednotlivé závěry SWOT projít, a ověřit, zda strategie se všemi aktivně pracuje.

Vytisknout