Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.9. Šablona pro (funkční) finanční strategii

FUNKČNÍ strategie pro FINANCE
Celkové strategické cíle pro FINANCE
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C -      
Atd.      
Postup JAK strategické cíle v oblasti financí
Informační technologie  
Finanční kontrolní mechanizmy  
Interní ekonomické informace  
Externí ekonomické informace  
Investiční politika  
Optimalizace kapitálové struktury  
Pracovní kapitál a cash flow?  
Interní zdroje financování  
Externí zdroje financování  
Řízení nákladů a zisku  
Daňová politika  
Řízení finančních rizik  
Dividendová politika  
Tržní hodnota firmy  

 

Poznámky k práci se šablonou finanční STRATEGIE:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti pro oblast financí, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout.

  • Do ostatních polí se pak uváďí způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí shora uvedených cílů dosaženo. I zde platí, že použití šablony je zcela flexibilní v tom smyslu, že některé cíle mohou mít způsoby JAK jich dosahovat definovány jen v rámci jediné podoblasti, jiné mohou být dosahovány postupy spadajícími do více podoblastí.
Vytisknout