Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.6. Šablona pro strategii velmi malé firmy s jedinou SBU

Šablona vhodná pro formulování strategie velmi malé firmy s jedinou SBU. Šablona zahrnuje podstatné aspekty jak korporátní, tak business strategie (které není v případě firmy s jednou SBU efektivní formulovat odděleně).

STRATEGIE pro velmi malou firmu s jedinou SBU
Strategické cíle
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C –      
Atd.      
Základní (generická) konkurenční logika firmy jako celku Trh(y) firmy jako celku
   
Postup JAK strategických cílů firmy dosáhnout
Produkt  
Cena  
Distribuce  
Propagace  
Lidské zdroje  
Plánování  
Procesy  

 

Poznámky k práci se šablonou STRATEGIE pro velmi malou firmu s jedinou SBU:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout.

  • Do sloupce základní (generická) konkurenční logika firmy jako celku uvedete, na jakém hlavním principu bude vaše firma konkurovat (cena, kvalita atd., viz generické konkurenční strategie), a dále na jakých trzích bude váš produkt nebo vaše služba poskytován(a) – konkrétně např. dané regiony, státy atd. Pokud firma plánuje expandovat na další trhy, i toto uvedete ve sloupci Trh, vhodné je uvést i časový harmonogram pro expanzi na nové trhy – tedy např. ve sloupci Trh uvést: 2015 – region Brno a okolí, 2016 – Brno a okolí, Praha, 2017 – Brno a okolí, Praha, Ostrava, Hradec Králové. Způsob JAK tuto expanzi realizovat pak bude stanoven v rámci podrobnější business strategie, u proměnné P – Place (distribuce).

  • Do polí Produkt, Cena, Distribuce, Propagace, Lidské zdroje, Plánování a Procesy pak veďte způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí cílů dané SBU výše dosaženo. Je možné zde uvádět jak konkrétní plány činností, tedy to, jak má daný aspekt (například produkt) vypadat, aby mohlo být cílů dosaženo. Použití je také zcela flexibilní v tom smyslu, že u některých cílů (zejm. cílů specifických pro danou strategickou podoblast – např. Distribuci atd.) budou způsoby JAK definovány v rámci jedné dílčí strategické oblasti (tedy v tomto případě opět distribuce), v případě cílů pro celkovou SBU ve více, někdy i všech dílčích strategických oblastech, atd.

  • Další důležitá doporučení jak se šablonou pracovat jsou obsažena ve všeobecných doporučeních v rámci tohoto materiálu.

Vytisknout