Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.11. Šablona pro (funkční) strategii výroby


FUNKĆNÍ strategie VÝROBY (výrobní strategie)
Celkové strategické cíle pro výrobu
  2015 2016 2017
Cíl A –      
Cíl B –      
Cíl C -      
Atd.      
Postup JAK výrobní strategické cíle dosáhnout
Přístup k uspokojování poptávky  
Uspořádání výroby  
Umístění výroby  
Plánování a řízení výroby  
Řízení zásob  
Zabezpečování výrobních faktorů  
Kvalita  
Organizace výroby  

 

Poznámky k práci se šablonou STRATEGIE výroby:

  • Místo Cíl A, Cíl B atd. se uvedou konkrétní cíle společnosti pro oblast výroby, do sloupců 2015, 2016, 2017 pak plánovaný vývoj daného cíle, který chce společnost dosáhnout. 

  • Do polí Přístup k uspokojování poptávky, Uspořádání výroby, Umístění výroby, Plánování a řízení výroby, Řízení zásob, Zabezpečování výrobních faktorů, Kvalita a Organizace výroby pak uveďte způsoby, JAK bude v rámci těchto oblastí shora uvedených cílů dosaženo. I zde platí, že použití šablony je zcela flexibilní v tom smyslu, že některé cíle mohou mít způsoby JAK jich dosahovat definovány jen v rámci jediné podoblasti, jiné mohou být dosahovány postupy spadajícími do více podoblastí.

Vytisknout