Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Úvod

V přechozích lekcích jsme vysvětlili, co by měly jednotlivé strategie obsahovat a nad jakými aspekty/strategickými oblastmi v rámci jednotlivých strategií (korporátní, business a funkčních) uvažovat, aby daná strategie řešila všechny zásadní aspekty.  

V této lekci najdete praktická doporučení k tomu, jak strategie formulovat, aby byly pro jejich praktické využití vhodně zpracovány – kompaktně, přehledně, a přitom stručně a jednoduše.

Vytisknout