Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

Otázky

  • Které ze strategií bude vhodné pro vaši firmu formulovat?

  • Na jak dlouhé období (tzv. strategický horizont) bude vhodné strategii vaší firmy stanovit?

  • Do jaké míry vyhovují potřebám vaší firmy navržené šablony pro zpracování jednotlivých strategií? Bude třeba je pro účely vaší firmy upravit? Pokud ano, jak?
Vytisknout